1Par. 17:24 este ... Ce este 1Pas. 17: 24?
Și și pacea fie asupra numelui tău să fie mărit pentru totdeauna, spunând: „Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeu peste Israel,„și casa robului tău David să fie întemeiat înaintea ta.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.