1Par. 15: 10 este ... Ce este 1Par. 15: 10?
din Aminadab, și frații săi - o sută doisprezece.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.