1Par. 15: 18 este ... Ce este 1Par. 15: 18?
Și cu ei pe frații lor minorului, Zaharia, Ben, Jaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele, Micneia, Obed - Edom și Ieiel, portarii. 1 Cron. 16: 38

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.