1Par. 15: 21 este aceasta ... Ce este 1 Par. 15: 21?
Matatia, Elifele, Micneia, Obed - Edom, Ieiel și Azazia - arfe la pentru a face un început.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.