1Par. 15: 6 este ... Ce este 1Par. 15: 6?
Din fiii lui Merari, Asaia, căpetenia și frații săi, două sute douăzeci și nouă de ani; Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.