1Par. 15: 7 este ... Ce este 1 Par. 15: 7?
Din fiii lui Gherșon, căpetenia Ioel și frații săi, o sută treizeci și cinci de ani; Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.