1Par. 19:16 este ... Ce este 1Par. 19: 16?
când sirienii au văzut că au fost bătuți de Israel, au trimis mesageri și au scos pe sirienii care erau dincolo de râu, și Șofah, căpetenia Hadarezer, a mers înaintea lor. 2 Lumea. 10: 15

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.