1Par. 15: 20 este ... Ce este 1Par. 15: 20?
Și Zaharia Aziil, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia - în psalterie, cu o voce subțire.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.