1Par. 15: 23 este aceasta ... Ce este 1 Par. 15: 23?
Berechia și Elcana erau ușierii chivotului.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.