1Par. 12: 15 este ... Ce este 1Par. 12: 15?
Ei - care a trecut peste Iordan în prima lună, când a revărsat toate băncile sale, și a pus pe fugă pe toți locuitorii din văi la est și vest. Josh. 3: 15

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.