1Par. 12: 20 este ... Ce este 1Par. 12: 20?
După cum sa dus la Țiclag, a căzut să-l lui Manase, și Iozabad și Iediael, Michael, Iozabad, Elihu și Țiltai, căpetenia miilor lui Manase.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.