1Par. 12: 31 este ... Ce este 1 Par. 12: 31?
Din jumătatea seminției lui Manase, optsprezece mii, numite după nume, pentru a merge și a conduce pe David;

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.