1Par. 16: 6 este ... Ce este 1Par. 16: 6?
Benaia și Iahaziel, preoții [a] în mod continuu [trâmbiță] în fața chivotului legământului lui Dumnezeu.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.