1Par. 19: 6 este ... Ce este 1Par. 19: 6?
Când a văzut copiii lui Amon că ei s-au împuțit lui David, apoi a trimis Hanun și amoniflii o mie de talanți de argint pentru a le angaja care și călăreți din Mesopotamia și din Maaca Siriei, și din Țoba.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.