1Par. 2: 1 este ... Ce este 1Par. 2: 1?
Aceștia sunt fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, Gen. 29: 32

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.