1Par. 2: 21 este ... Ce este 1Par. 2: 21?
dupa aceea Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și a luat-o, fiind șaizeci de ani și ea a dat naștere lui Segouva.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.