1Par. 2: 42 este ... Ce este 1Par. 2: 42?
Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, - el a fost tatăl lui Zif; și fiii lui Mareș, tatăl lui Hebron.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.