1Par. 21: 1 este ... Ce este 1Par. 21: 1?
Și Satana sa sculat împotriva lui Israel și a provocat pe David să facă numărătoarea lui Israel. 2 Lumea. 24: 1

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.