Dicționar encyclopedic

Alexandrov Ivan Gavrilovic

Alexandrov Ivan Gavrilovic - o ... Ce Alexandrov Ivan Gavrilovic?

Alexandrov Ivan Gavrilovic (1875-1936), energie și sisteme hidraulice, academician al URSS (1932), Academician al Academiei de Științe Agricole ( 1935). Participant la elaborarea planului GOELRO. Autor al proiectului Dneproges. * * * Alexander Ivanov GavrilovichALEKSANDROV Ivan Gavrilovic (1875-1936), energia și sistemele hidraulice din Rusia, academician al URSS (1932), Academician al Academiei de Științe Agricole (1935). Membru al planului GOELRO. Autor al proiectului Dneproges.

Dicționar enciclopedic. 2009.