Dicționar encyclopedic

Vers aliterativă

Vers aliterativă - este ... Ce este versetul aliterativă?

aliterativă stihchisto tonic vers al anglo-saxon, vechi de mare poezia germană și staroislandskoy (Vlll-XIII cc.): De multe ori un vers din 2 hemistichs 2 accente în fiecare, ambele cuvinte de 1 și unul dintre cuvintele doilea emistih legat aliterație de sunete inițiale. O organizare similară a versului alliterativ este comună în limbile turcilor. * * * STIHALLITERATSIONNY poezie aliterativă, tonic pur ( vezi tonic versificație.) V. anglo-saxon, Old staroislandskoy înaltă și poezie (8-13 cc.): De multe ori un vers din 2 hemistichs 2 accente în fiecare, atât cuvintele 1 și unul dintre cuvintele de două emistih aliterație legat ( cm. aliterație) sunete inițiale. O organizare similară a versului alliterativ este comună în limbile turcilor.

Dicționar enciclopedic. 2009.