Amdo - l ... Ce Amdo?

Amdonazvanie partea de nord-est a Podișului tibetan, în China. Inaltime 3500-5000 m. Steps uscat. * * * AMDOAMDO, numele părții de nord-est a platoului tibetan ( cm. Platoul Tibetan), în cursul superior al râului Galben ( cm. Râul Galben) în China (provincia Qinghai ( cm. Qinghai))

înălţimea de 3500-5000 m. munte țară TREELESS cu vegetație rară în anhidre grosier-soluri. Pe versanții de nord există păduri de conifere. De-a lungul râurilor arbuști și pajiști, zone mici ale agriculturii irigate.

este descris de călătorul rus PK Kozlov ( cm. Kozlov Petr Kuzmich) în timpul expediției lui 1907-1909.

Dicționar enciclopedic. 2009.