Dicționar encyclopedic

Amiraslanov Ali Oglu Agamaly

Amiraslanov Agamaly Ali Oglu - este ... Ce este Amiraslanov Ali Oglu Agamaly?

Amiraslanov Agamaly Ali Oglu (1900-1962), un geolog, membru al Academiei de Științe a URSS (1953) corespunzător. Lucrări privind geologia depozitelor de metale neferoase în Ural, Kazahstan, Transbaikalia și Asia Centrală. * Ali Amiraslanov Agamaly oglyAMIRASLANOV Agamaly Ali Oglu (1900-1962), un geolog, membru corespondent al Academiei de Științe a URSS (1953). Proceedings privind geologia depozitelor de metale neferoase ( cm. RED), Urali, Kazakhstan, Trans-Baikal și Wed. Asia.

Dicționar enciclopedic. 2009.