Dicționarul biografic

Bekovich-Cherkassky (prinți)

Bekovich-Cherkassky (prinți) - aceasta este ... Ce este Bekovich-Cherkassky (prinți)?
Bekovich-Cherkassky, prinți, vezi. Cherkassky.

Dicționar biografic. 2000.