Chamelele sunt ... Ce sunt Chaminele?
Shamin - familie nobilă din Rusia, ceea ce duce de la începutul Vieții Kompantsev Gregory S. Coat enumerate ca parte a III a Armorial. Există mai multe familii nobile de Sh., De origine târzie.

Dicționar biografic. 2000.