Dicționarul biografic

Cheremshansky Vasyl Kravciuk

Cheremshansky Vasyl Kravchuk - este ... Ce este Cheremshansky Vasyl Kravchuk?
Cheremshansky (Vasyl Kravchuk, 1821 - 1869) - scriitor, absolvent de școală Gorygoretskogo agronomie, profesor de agricultură la Ufa seminar, autor al „Descrierile provinciei Orenburg în relațiile economice și statistice și etnografice“ (Ufa, 1859). Miercuri necrolog "Monitorul Provincial Ufa" (1869, № 5).

Dicționar biografic. 2000.