Heruvimul este ... Ce este heruvimul?
heruv'im ( pl de la Jewish .“. kerub ", sensul exact nu este cunoscut) - desemnarea și imaginea puterii spirituale, simbolizând slujirea constantă și șederea în prezența lui Dumnezeu. Heruvim a fost plasat la intrarea în cer (pe drumul spre pomul vieții) (Gen. 3: 24.) Deasupra heruvimii și chivotul Moise a fost Domnul (Exod 25 :. 22, Num 7: 89.). Imaginile heruvimilor erau pe vălul tabernacolului și al templului și în interiorul Sfântului Sfânt. Profetul Ezechiel ia văzut în viziunile sale (sub formă de animale). Nu se spune cu ce chip era chipul heruvimului de pe coperta chivotului, ci din comparația lui Ezek. 1: 10; Eze. 10: 14, 19 și 41 se poate concluziona că fața lui poate fi o față a unei persoane, și taur (taur) și un leu. Cherubele sunt întotdeauna portretizate cu aripi. (Tauri cu aripi printre asirieni și leii cu aripi. - babilonieni Diverse imagini cu aripi a fost pe chivotul Egiptenilor, dar în aceste Arks erau pisici, șerpi , etc. „divinitate“, în corabie ... evreii erau doar Decalogul lui Dumnezeu (legea) și Domnul însuși era peste invizibil arcă.) ( cm. putere, animale, arca, c)

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.