Dicționarul biografic

Fialkovsky Antony

Fialkovsky Anthony - este ... Ce este Fialkovsky Anthony?
Fialkovsky (Anthony, 1796-1883) - Mogilev Arhiepiscopul romano-catolic, Mitropolit al Bisericii Romano-Catolice din Rusia; sa născut în provincia Vitebsk. Dupa ce a absolvit Academia iezuită Polotsk și apoi la seminarul principal la Universitatea din Vilna, F. a fost hirotonit preot. A fost profesor de teologie și istoria bisericii la seminarul diecezan din Vilna și Universitatea Vilna, și prin eliminarea acesteia din urmă - în Academia Teologic Romano-Vilna Romano, din care rector a fost să-l transfere, în 1842, în St. Petersburg. Simpatiza cu răspândirea limbii ruse în rândul populației catolice, FA a participat la elaborarea primul în limba catehism catolic și a aprobat-o pentru publicare. În Sankt Petersburg, prin eforturile depuse de F. aranjate Mitropolie (1 companie din Izmailovo Regiment) și a stabilit diecezane seminar, pe care el a negat moartea tuturor biblioteca sa bogată.

Dicționar biografic. 2000.