Geneza 23:19 este ... Ce este Geneza 23:19?
După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, soția lui, în peștera din muntele Machpel, împotriva lui Mamre, care era în Hebron, în țara Canaanului. Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.