Geneza 41: 54 este ... Ce este Geneza 41: 54?
Au venit cei șapte ani de foamete, după cum a spus Iosif. Și a fost foamete în toate țările, și în toată țara Egiptului a fost porumb. Ps. 104: 16

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.