Geneza 46: 17 este ... Ce este Geneza 46: 17?
Fiii lui Așer: Imna și Iswan și Ișvi și Beria și Serah, sora lor. Fiii lui Beria: Heber și Malchiev. 1 Cron. 7: 30

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.