Geneza 48:14 este ... Ce este Geneza 48:14?
Dar Israel și-a întins mâna dreaptă și la așezat pe capul lui Efraim, deși acesta era mai mic și cel din stânga pe capul lui Manase. Cu intenție și-a pus mâinile așa, deși Manasseh a fost întâiul-născut. Mat. 19: 15

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.