Geneza 5:19 este ... Ce este Geneza 5:19?
după nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt ​​sute de ani, și a născut fii și fiice.

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.