Dicționarul biografic

Grigorie (călugăr Peșteri)

Gregory (călugăr Peșteri) - aceasta este ... Ce este Gregory (călugăr Caves)?
Gregory Monk - Monk Pesteri, compilatorul canoanelor , a murit circa 1120 Filaret ( „Revizuirea literaturii spirituale ruse“) îl creditează cu servicii de redactare ravnoapostolskomu Cneaz Vladimir și Sf Teodosie.

Dicționar biografic. 2000.