Dicționarul biografic

Hergozersky Alexei Nikitich

Hergozersky Alexei Nikitich - l ... Ce Hergozersky Alexei Nikitich?
Hergozersky (Alexei Nikitich, 1812-1891) - scriitor; educație primită în Academia Teologică din St. Petersburg. El a fost unul dintre angajații lui Pavsky în traducerea Vechiului Testament din ebraică în rusă. Scrierile sale: „Isagogika, sau Introducere în Sfintele Scripturi ale cărților Noului Testament“ (Sankt-Petersburg, 1860) și „Revizuirea cărțile profetice ale Vechiului Testament“ (St. Petersburg, 1873, ediția a 4-a, ib, 1899.). Prima dintre aceste cărți la un moment dat a reprezentat o noutate perfectă în domeniul literaturii teologice educaționale. A se vedea "Gazeta episcopală Vologda" (1891, nr. 6), "Biserica Vedomosti" (1891, nr. 26).

Dicționar biografic. 2000.