Dicționarul biografic

Hmelnițki Ivan Parfenovich

Hmelnițki Ivan Parfenovich - l ... Ce Hmelnițki Ivan Parfenovich?
Khmelnitsky (Ivan Parfenovich) - scriitor. A studiat la Academia Teologică din Kiev și la Universitatea din Konigsberg. Mă duc într-o linie dreaptă de hatmanul Bogdan H., a cărui familie nu numai că nu a primit în rândurile noii nobilimii din Rusia Mica, dar au pierdut bunurile lor în Ucraina, confiscate de guvern. Ecaterina, parțial conștient de nedreptatea acestei situații, în parte din cauza meritul științific al PI H., a asigurat poziția sa financiară și ia permis să se dedice științei. El a scris în teza latină „Argumentele despre fundațiile filosofice“, tipărit în Königsberg în 1762. El deține mai multe lucrări originale: „Discurs asupra sclaviei în conformitate cu legile dreptului natural și din toată țara“ „Respingerea un singur argument Schlegel“ și Traduceri din ea germană: 1) „Maiestate și diferența în domeniul naturii și manierele conform ordonanței Zizhditelya“, 2) „Scurt Encyclopedia, sau conceptul tuturor științelor și artelor“, 3) „lumină vizibilă în oameni.“ aceste lucrări au fost publicate de Academia de Științe și a avut loc mai multe publicații, dintre care acesta din urmă se referă în 1817 H. a participat la lucrările comisiei de elaborare a legii codului. N. K-a.

Dicționar biografic. 2000.