Dicționar encyclopedic

Lewis Gilbert Newton

Lewis Gilbert Newton - este ... Ce este Lewis Gilbert Newton?

Gilbert Newton Lewis (Lewis) (1875-1946), chimist american, fondator al școlii științifice, un membru de onoare străin al Academiei de Științe a URSS ( 1942). Lucrări privind termodinamica chimică. El a propus legături chimice nepolare teorie electronică (1912-1916) și de teoriile actuale ale acizilor și bazelor (1923). Primul a primit apă grea (1933, împreună cu R. MacDonald, R. MacDonald). * Lewis Gilbert NyutonLYuIS Gilbert Newton (1875-1946), chimist american, fondator al școlii științifice, un membru de onoare străin al Academiei de Științe a URSS (1942). Lucrări privind termodinamica chimică. El a propus legături chimice nepolare teorie electronică (1912-1916) și de teoriile actuale ale acizilor și bazelor (1923). Mai întâi a primit apă grea (1933, împreună cu R. McDonald).

Dicționar enciclopedic. 2009.