Dicționar encyclopedic

Legile lui Newton

Legile lui Newton - aceasta este ... Ce este legile lui Newton?

Newton zakonymehaniki, trei legi care stau la baza așa-numitele clasice mecanica. Formulat de Newton în 1687. Prima lege a : fiecare corp este într-o stare de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă atâta timp cât forța care acționează pe ea nu se va schimba această stare. A doua lege a : produsul masei corporale prin accelerare egală cu forța care acționează, și direcția de accelerare coincide cu direcția forței. A treia lege : acțiunea întotdeauna corespunde unei opoziții egale și opuse; sau: acțiunile a două corpuri unul pe altul sunt întotdeauna egale în mărime și îndreptate în direcții opuse. * * * LEGILE NEWTON LAWYONTON sunt mecanica, cele trei legi care stau la baza așa-numitei. mecanica clasică. Formată de I. Newton în 1687. Prima lege: fiecare corp este în stare de repaus sau mișcare uniformă rectilinie până când forțele care acționează asupra lui rămân în această stare. A doua lege: produsul maselor unui corp pentru accelerarea sa este egal cu forța acționând, iar direcția accelerației coincide cu direcția forței. A treia lege: acțiunea întotdeauna corespunde opoziției egale și opuse; sau: acțiunile a două corpuri una asupra celeilalte sunt întotdeauna egale în mărime și îndreptate în direcții opuse.

Dicționar enciclopedic. 2009.