Dicționar encyclopedic

Substanțe optic active

Substanțele optic active sunt ... Ce sunt substanțele optic active?

veschestvasm optic activ. Activitate optică. * * * MATERIAL OPTICAL ACTIV AL SUBSTANȚELOR ACTIV SUBSTANTIV, vezi Activitatea Optică ( vezi ACTIVITATEA OPTICALĂ).

Dicționar enciclopedic. 2009.