Patronymy - l ... Ce patronymy?

PATRONIMY s; x [din grecescul Pater - .. tată și onyma - .. numele] 1 Naming strămoș paternă 2 The patronyms set * patronymy (patrōnymía greacă -. numele tatălui) ..., un grup de familii înrudite, trăind împreună și având o comună (numit după fondatorul patronymy) nume. au fost mai multe popoare din Caucaz, Asia Centrală, slavii de sud și de vest și altele. * * * PATRONIMIYAPATRONIMIYA (Gr. patro nymia -. numele tatălui), un grup de familii mari sau mici, legate, cu o anumită coeziune economică și socială, de ansamblu (după patronymy fondatorul) numele existat în multe națiuni din Caucaz, Asia Orientul Mijlociu, slavii de sud și de vest, etc .. > Dicționar enciclopedic.