Dicționarul biografic

Petra de Erlezunda (Petru)

Petra de Erlezunda (Petru) - Ce este ... Petreius de Erlezunda (Petru)?
Petra de Erlezunda (Petru) - călător și scriitor de limba rusă, originar din Uppsala; a servit patru ani în Rusia, apoi a călătorit de două ori la Moscova (1608 și 1611), trimisul lui Karl iX. În 1615 a scris "R gui Muschowitici Sciographia" sau "Muschowitiske Cronika" și însuși, în 1620, a tradus-o în germană. Cartea sa, împreună cu împrumuturi din diverse surse, în special de la Bussov, prezintă, de asemenea, informații independente, de exemplu, despre cel de-al treilea impostor căruia ia călătorit cu instrucțiuni. Este reprodusă în "Rerum rossicarum scriptores exieri" (ed., Comisia arheografică). Rusă - A. Shemyakin, 1867. Cartea lui P. este curioasă deoarece îi transmite pe ruși înșiși lui Ioan al IV-lea. B. R-in.

Dicționar biografic. 2000.