Prestigiul este ... Ce este prestigiul?

PRESTIGE s ;. M [prestigiu francez.] Autoritatea, influența pe care cineva folosește, este n . au p. lift n. umaniste. menţinerea prestigiului sportului național. Submina p. editor. p Social. (importanța atribuită în societate la un anumit tip de activitate). * prestigiu (prestigiu francez, inițial farmec, farmec), semnificație deosebită, respect, influență Prestige social - atractivitate atribuită conștiinței publice a diverselor Aspecte NYM ale vieții și activităților oamenilor (statutul lor social, profesie, psihologice și calități fizice), precum și grupuri sociale, instituții, organizații * PRESTIZHPRESTIZH (prestigiu francez, inițial -. Charm, farmec), autoritate, influență .. > Dicționar enciclopedic.