Dicționar encyclopedic

Progres științific și tehnic

Progresul științific și tehnic este ... Ce este progresul științific și tehnic?

Știință și Tehnologie progressedinoe, interdependente de dezvoltare, progresivă a științei și tehnologiei. Prima etapă a progresului științific și tehnologic datează din secolele XVI-XVIII. , când producția de fabricație, nevoile comerțului, navigația au necesitat soluții teoretice și experimentale la problemele practice; A doua etapă este legată de dezvoltarea producției de mașini de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. ; stadiul modern este determinat de revoluția științifică și tehnologică, cuprinde agricultura, transportul, comunicațiile, medicina, educația, viața de zi cu zi și activitățile de agrement împreună cu industria. * * * ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE PROGRESSNAUCHNO și progresul tehnologic, o singură interdependente de dezvoltare, progresivă a științei ( cm. Știință (domeniul de activitate)) și tehnologie ( cm. TECHNOLOGY). Prima etapă a progresului științific și tehnologic datează din secolele 16 și 18. , atunci când producția de fabricație ( vezi MANUFACTURĂ), nevoile comerțului, navigației au necesitat rezolvarea teoretică și experimentală a problemelor practice; A doua etapă este asociată cu dezvoltarea producției de mașini ( a se vedea MANUFACTURA MASINII) cu sfârșitul. 18 secol. - Știința și tehnologia stimulează reciproc ritmurile de accelerare a dezvoltării celuilalt; etapa actuală este determinată de revoluția științifică și tehnologică ( cm. revoluția științifică și tehnologică), acoperite împreună cu industria agricultura, transport, comunicații, medicină, educație, viața de familie.

Dicționar enciclopedic. 2009.