Tseveon este ... Ce este Tseveon?
Tseve'on (Gen. 36: 14.) - hivit ( v 2.), fiul (descendent) din Seir horitul, prezbiterul (Gen. 36: 2, 20, 24, 29, 1 Chron 1: 38 este numit Zibeon). ( vezi Beer, ah, Evei)

Biblia. Vechiul și Noul Testament. Traducere sinodală. Enciclopedia biblică. . Arch. Nikifor. 1891.