Dicționarul biografic

Tsvetihin Mikhail Nikitich

Tsvetihin Michael Nikitich - l ... Ce Tsvetihin Mikhail Nikitich?
Tsvetihin (Mikhail Nikitich, sa născut în 1763) - un traducător, absolvent al Moscovei slavo-greco-latin academie și sală de gimnastică la Academia de Științe a lucrărilor sale: „Cabinetul de înțelepciune“ (tradus din greacă și latină, Moscova, 1 ediția 1782, ediția a 2, 1783), „Oglinda dragostei adevărate“ (tradus din limba latină, Moscova, 1783);“. satira sacră pe deșertăciunea lumii, sau Eclesiastul profet înțelept Solomon „(tradus din limba latină, Moscova, 1783);“ nenorocirea soțiile, sau sa întâmplat e i Gervacha gol ABAB rezident, originar din Europa „(tradus din franceză, Moscova, 1784)

Dicționarul biografic 2000

.. <- 1 ->